Zeillatten en verstaging in de watersport

Ook in de watersport worden de voordelen van carbon- en glasvezelversterkte profielen onderkend. Het lage gewicht en de goede mechanische eigenschappen maken dat composieten in deze sector steeds vaker als constructiemateriaal worden ingezet. Vooral bij de zeilsport en het windsurfen worden carbon- en glasvezelprofielen toegepast.

De meest bekende toepassingen van DPP-profielen in de watersport zijn zeillatten van carbon- en glasvezelversterkte kunststoffen.

Een meer recente ontwikkeling is het gebruik van dunne carbon staven in tuidraden of spanlijnen van zeiljachten. In de watersport wordt meestal gesproken over stagen of rigging. Een composiet stag is een bundel van meerdere dunne carbon staven die samen één kabel vormen. Een composiet verstaging combineert een hoge sterkte en stijfheid met een laag gewicht en een hoge weerstand tegen vermoeiing. Bovendien heeft carbon een zeer lage uitzettingscoëfficiënt, waardoor de verstaging zich onder alle (weers-) omstandigheden stabiel gedraagt. Deze extra stabiliteit en gewichtsbesparing resulteren in hogere prestaties die vooral voor de high performance jachten van belang zijn.

« Terug